Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

Rekapitulace anket: Zeptali jsme se, vy jste řekli, my jsme udělali

Zeptali jsme se, vy jste řekli, my jsme udělali

Níže jsou uvedeny některé problémy, které jsme nedávno konzultovali, a jejich výsledky.

říjen 2022: Využití veřejného otevřeného prostoru pro akce a natáčení

Ptali jsme se

Jaký máte názor na to, jak jsou veřejná otevřená prostranství v majetku naší městské části využívána pro akce a natáčení.

Vy jste řekli

Obecně jste souhlasili s klíčovými principy pro využívání veřejného otevřeného prostoru, které byly doporučeny zúčastněnými stranami, mezi něž patřili organizátoři akcí a natáčení, obecní rady, skupiny obyvatel, obchodní skupiny, skupiny přátel, úředníci Úřadu městské části a zainteresovaní jednotlivci. Projevili jste silnou podporu životnímu prostředí, udržitelnosti a komunitě v městské části a také jste poskytli několik velmi užitečných doplňujících komentářů.

My jsme udělali

Využíváme vaši zpětnou vazbu a připomínky k tomu, abychom rozšířili klíčové principy a podrobně popsali, co musí organizátoři poskytnout, aby mohli využívat veřejný otevřený prostor pro akce a natáčení, a co je nutné pro oboustranně výhodnou dohodu.

Závěry budou oznámeny výboru pro kulturu a komunity v létě 2023, který následně finální verzi předlože ke schválení radě městské části k návrhu opatření pro využívání veřejného prostoru pro akce a natáčení.

březen 2022: Rekonstrukce parku U veverek

Ptali jsme se

Požádali jsme o připomínky k našim návrhům na hlavní rekonstrukční práce revitalizace parku U veverek.

Vy jste řekli

Ačkoli mnoho respondentů celkově toto schéma podporovalo, zdaleka nejvíce nepopulárním aspektem byl návrh zamezit parkování vozidel na jižní straně parku a učinit ulici Ve veverkách jednosměrnou.

My jsme udělali

Znovu jsme prozkoumali dopravní uspořádání příjezdových komunikací k parku a upravili návrh následovně:

  • ulice Ve veverkách zůstane po celé délce i nadálůe obousměrná
  • Počet parkujících aut bude omezen a pak rozšířen
  • Parkoviště bude s parkem propojené pomocí nově zbudované pěšiny s minimální šířkou 2 metry.