Dokončili jste 0% tohoto průzkumu.
Upozornění: Ve svém prohlížeči máte zakázané spouštění JavaScriptu. Může se tedy stát, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky. Prosím zkontrolujte a případně změňte nastavení svého prohlížeče.

UKÁZKA HOTSPOTŮ ANEB JAK UPOZORNIT NA OBJEKT ZÁJMU

Pokud představujete záměr / projekt / studii, určitě máte k dispozici podklady, které lze prezentovat. Nicméně v rámci průzkumu není dostatek prostoru ponechat respondenta vstřebávat značné množství informací nebo jej odkázat na webové stránky, ze kterých se již do vašeho průzkumu nemusí vrátit. Řada různých tzv. hotspotů vám pomůže poukázat na objekty, které jsou důležité a pomocí krátkých výstižných textů orientovat respondenta v dané problematice. 

mail
Věnujte pozornost označeným částem, kterým se v dalších otázkách budeme věnovat
 

Keřovitý porost v zápoji

Tvoří hradbu oddělující prostranství před sochou sv. Václava a rušnou komunikací

 

Fasády domů

Každý snad zná výkladní skříně obchodů. Ale kdo se někdy podíval na fasády od 1. patra výš?

 

Socha sv. Václava

Svatý Václav vévodí horní části Václavského náměstí

 

Stromořadí

Stromořadí lemující obě strany náměstí vyžaduje zvýšenou péči a některé stromy i zásadní revitalizaci.

 

Toto je poznámka bez nadpisu, i to je možnost :-)

 

Počty značek

Pokud máte objektů více, je lepší rozdělit do více obrázků, jak v této ukázce.

 

Barvy značek

Můžeme měnit barvy značek? Můžeme, ale červená s bílým lemem není dost šik?!

 

Jaké nadpisy?

Použijte krátké výstižné texty, které následně budete opakovat v dalších částech průzkumu.

 

Souřadnice

Souřadnice se zadávají v procentech šířky a výšky obrázku. Tedy např. tento bod má souřadnice 62%,15%

 

Popis bez nadpisu.

Kliknutím na značku zobrazít okno s doplňujícím textem. Opětovním kliknutím okno schováte.

Naše anketa se týká provozu vlaků na hlavním nádraží. Podívejte se prosím na zvýrazněné body a následně pokračujte v naší anketě.

1
2
Kliknutím na značku otevřete vyskakovací okno s informacemi.

Nejjednodušší způsob představení objektů na fotografii - fotografie obsahuje pouze značky, vysvětlivky jsou součástí textových popisů. Důležité pro čitelnost. Kliknutím na fotografii zvětšíte.

Vysvětlivky: 

značka 1: První kolej

značka 2: Druhá kolej

značka 3: Třetí kolej

značka 4: Čtvrtá kolej

značka 5: Pátá kolej

značka 6: Šestá kolej

Střížkov
zvětšete kliknutím na fotografii